Kolekcija

Mariborski grad

Kipec APOLON, rimska doba, replika

Kipec Apolona, rimska doba.

Najdišče: Jurišna vas – Ančnikovo gradišče (poznoantična višinska postojanka).

Original material: bron.

Kopija: poliester, marmor.

Original hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor.

cena:

44.30

Kolekcija