Kolekcija

Mariborski grad

Retro razglednica DIMNICA

Dimnica, etnološka zbirka, Pokrajinski muzej Maribor.

cena:

0.40

Dimnica je bila praviloma enocelična zgradba. V glavnem stanovanjskem prostoru sta bila nameščena peč s kurilno odprtino in ognjišče, ki je stalo pred omenjeno odprtino. V istem prostoru je družina pogosto živela skupaj z manjšo živino (kokoši, prašički), za določena opravila pa so v dimnico privedli tudi večjo živino (npr. krave ob molži). V dimnici so poleg tega opravljali tudi različne hišne obrti, in to izključno za domače potrebe.

Kolekcija