Kolekcija

Mariborski grad

Kipec MERKUR, rimska doba, replika

Kipec Merkurja, rimska doba.

Najdišče: Jurišna vas – Ančnikovo najdišče (poznoantična višinska postojanka).

Original material: bron.

Kopija: poliester, marmor.

Original hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor.

cena:

44.30

Kolekcija