Kolekcija

Mariborski grad

Glinasta steklenica, replika

Steklenica iz 15. -16. stoletja, izkopana na Vrbanski cesti v Mariboru.

Material, tehnika, mere: žgana glina, na lončarskem vretenu oblikovana steklenica. Višina: 21,5 cm.

Original hrani: Pokrajinski muzej Maribor, inv. št. N 7438.

Repliko izdelali v Ozari d.o.o., število replik: 200, izdelano: februar 2009.

cena:

23.60

Steklenica iz žgane gline ima trebušast trup in dolgi ozki vrat, ki je v ustju razširjen in trikotno oblikovan v lijak. Na trupu je vrezan preprost valovit ornament. Steklenico uvrščamo med lončenino, to je najstarejša zvrst keramike. Lončarstvo sodi poleg kovaštva med najstarejše obrti. Mariborske lončarske delavnice so bile obrtno bratovščino, ceh povezane že leta 1602, obstajale pa so že mnogo prej.

Kolekcija